Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3357 / 168 trang
2673/QĐ-UBND20/12/2022Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023
2663/QĐ-UBND19/12/2022Về việc bàn giao các mô hình thí điểm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021 từ Sở Công Thương cho các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng
2667/QĐ-UBND19/12/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
2641/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022.
2642/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Ban giám sát Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022
2633/QĐ-UBND14/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022
2621/QĐ-UBND13/12/2022Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2625/QĐ-UBND13/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong các chương trình đồng hành cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
434/BC-UBND 13/12/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022.
2619/QĐ-UBND12/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đẩy mạnh các hoạt động văn hóa gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2022.
2618/QĐ-UBND 12/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2022
2603/QĐ-UBND08/12/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022 - 2025
2607/QĐ-UBND 08/12/2022Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
2547/QĐ-UBND06/12/2022Quyết Định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
2568/QĐ-UBND06/12/2022Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
2519/QĐ-UBND05/12/2022Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
2510 /QĐ-UBND02/12/2022Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
2511/QĐ-UBND02/12/2022Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
407/BC-UBND30/11/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2474 /QĐ-UBND28/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long.