Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3418 / 171 trang
85/QĐ-UBND18/01/2023Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần.
78/QĐ-UBND17/01/2023Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lễ đón giao thừa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2023).
65/QĐ-UBND 16/01/2023V/v Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2023
01/CT-UBND13/01/2023Về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
51/QĐ-UBND13/01/2023Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
39/QĐ-UBND 11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2022
38/QĐ-UBND11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022
37/QĐ-UBND 11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp công sức, vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2012 - 2022
36/QĐ-UBND 11/01/2023Về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2022
20/QĐ-UBND09/01/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
30/QĐ-UBND 09/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế năm 2022.
19/QĐ-UBND 06/01/2023Ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.
14/QĐ-UBND05/01/2023QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/QĐ-UBND03/01/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long
06/QĐ-UBND03/01/2023Về việc công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long
05/QĐ-UBND03/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành việc tiêu thụ vé số, thực hiện vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước và đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
10/QĐ-UBND03/01/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lýnhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.
02/BC-UBND05/01/2023V/v Báo cáo Chỉ đạo Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/ 2022
2689/QĐ-UBND 22/12/2022Về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long
2690/QĐ-UBND22/12/2022Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.