Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3358 / 168 trang
316/BC-UBND30/09/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND05/10/2022Về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ cho Người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động tại tỉnh Vĩnh Long
2033/QĐ-UBND04/10/2022Công nhận sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh ngành GDĐT năm học 2021-2022.
2029/QĐ-UBND03/10/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022
2030/QĐ-UBND03/10/2022Về việc phê duyệt danh sách 28 hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ
2027/QĐ-UBND 30/09/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2011/QĐ-UBND 29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
2010/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
2007/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Vĩnh Long năm 2022
2009/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 05 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm học 2021-2022
2008/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022.
1990/QĐ-UBND28/09/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
1988/QĐ-UBND27/09/2022Về việc phê duyệt danh sách đầu vào học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Đại học chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2026 và trình độ Cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2025
1985/QĐ-UBND27/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích tài trợ máy thở chức năng cao cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
1986/QĐ-UBND 27/09/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
1989/QĐ-UBND27/09/2022Ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân và Ngày hội Văn hóa – Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023
1983/QĐ-UBND26/09/2022Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Vĩnh Long
1882/QĐ-UBND13/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
1877/QĐ-UBND 12/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
281/BC-UBND 31/08/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.