Thông báo số 13/TB-HĐTTCC ngày 30/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 Về triệu tập thí sinh

Thông báo số 13/TB-HĐTTCC ngày 30/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 Về triệu tập thí sinh

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định công tác thi đua khen thưởng

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bản tiếng Anh và Tiếng Việt)

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ văn phòng, thống kê cho đối tượng là công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã

Ngày 08/10/2015 Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, tiến hành khai giảng lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ văn phòng, thống kê cho đối tượng là công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã”.

Tin mới cập nhật

Tin tức sự kiện

Thi nâng ngạch công chức

nâng ngạch chuyển ngạch

Thông báo - thư mời

thi đua khen thưởng

Tôn giáo

Thông báo - Thư mời

Chưa có bài viết nào

Ảnh hoạt động

video