Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường

select
Tổng số 61 thủ tục
#Mã - Tên thủ tụcLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 1.004345.000.00.00.H61 - Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) • Địa chất và khoáng sảnChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
2 2.001814.000.00.00.H61 - Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) • Địa chất và khoáng sảnChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
3 1.004083.000.00.00.H61 - Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản • Địa chất và khoáng sảnChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
4 2.001781.000.00.00.H61 - Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) • Địa chất và khoáng sảnChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
5 1.000778.000.00.00.H61 - Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản • Địa chất và khoáng sảnChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
6 1.000987.000.00.00.H61 - Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) • Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậuChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu
7 1.004122.000.00.00.H61 - Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ • Tài nguyên nướcChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu
8 1.004223.000.00.00.H61 - Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm • Tài nguyên nướcChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu
9 1.004179.000.00.00.H61 - Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm • Tài nguyên nướcChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu
10 1.004232.000.00.00.H61 - Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh) • Tài nguyên nướcChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu
1 - 10 trong tổng số 61Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5  >>>