DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Giám đốc
 Nguyễn Văn HiếuGiám đốc0270 3826427  
 Trần Minh Khởi Phó Giám đốc0270 3820721  
  Nguyễn Văn TuấnPhó Giám đốc0270 3824008  
 Đào Anh Xuân Nhựt Phó Giám đốc0270 3831012  
Văn phòng Sở
 Phan Phi DũngChánh Văn phòng0270 3822242 ppdung.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Hoàng QuânP. Chánh VP0270 3822242  
Phòng Quản lý Đất đai
 Nguyễn Minh TâmTrưởng phòng0270.3821492 nmtam.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phương BìnhP.Trưởng phòng0270. 3825713 npbinh.stnmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Tài nguyên Khoáng sản - TNN
 Phạm Minh ChiếnTrưởng phòng0270.3831038 pmchien.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn NgưngP.Trưởng phòng0270.3831038  
Thanh tra Sở
 Phạm Văn TuấnChánh Thanh tra0270.3827583 pvtuan.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thanh QuangP. Chánh Ttra0270.3827583 vtquang.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Trần BảoP. Chánh Ttra0270.3827583 ltbao.stnmt@vinhlong.gov.vn
Chi cục Bảo vệ Môi trường
 Huỳnh Thị Hà ThủyChi Cục trưởng0270.3853389 hththuy.stnmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Quốc BảoPhó Chi cục0270.3853306