trường năng khiếu thể dục thể thao

Địa chỉ: 79 Nguyễn Huệ Phường 2, TP Vĩnh Long
Số điện thoại: 0703.822755. Email: tnktdtt.svhttdl@vinhlong.gov.vn

I.Vị trí, chức năng:

1. Vị trí: Trường Năng khiếu Thể dục, Thể thao tỉnh là loại hình trường chuyên biệt nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long.

2. Chức năng:

- Tuyển chọn, đào tạo học sinh năng khiếu các môn thể thao, kết hợp với học tập văn hoá theo chương trình phổ thông.

- Huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên các đội tuyển trẻ của tỉnh đi tham gia các giải trẻ, Hội khoẻ Phù đổng, các giải khu vực và toàn quốc.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên, trọng tài TDTT cơ sở.

II. Nhiệm vụ quyền hạn:

1. Phát hiện tuyển chọn, đào tạo học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao. Trong những năm đầu nhà trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Taekwondo, Xe đạp, Bi sắt, Bắng cung, Đá cầu, Karatedo...Những năm tiếp theo tuỳ theo điều kiện của tỉnh và xu thế phát triển để mở rộng các môn thể thao khác.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngắn và dài hạn trình cấp trên phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

3. Xây dựng quy chế hoạt động, quy trình tuyển chọn, đào tạo, sàng lọc học sinh có năng khiếu các môn thể thao để cung cấp lực lượng vận động viên có trình độ cao cho tỉnh.

4. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã qui định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao trong giáo dục phổ thông (Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT) ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 ) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Điều lệ trường tiểu học (Ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

5.Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện bồi dưỡng lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao năng khiếu, trẻ khu vực và toàn quốc, các giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc theo kế hoạch hàng năm của trường và của tỉnh.

6. Tổ chức giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh.

7. Chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng, bảo đảm sinh hoạt văn hoá, vui chơi, giải trí cho học sinh.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng tài năng; Phối hợp với gia đình, tổ chức,cá nhân trong hoạt động của nhà trường.

9. Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên của trường. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

10. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

11. Thực hiện việc xã hội hoá trong công tác đào tạo học sinh năng khiếu thành các vận động viên thể thao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.