Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Em muốn tìm văn bản của UBND tỉnh ban hành và các sở Vĩnh Long? Nhưng không thấy nơi tìm văn bản ở đâu? 13/06/2014
Trả lời:
Bạn có thể truy cập vào các trang web sau http://congbao.vinhlong.gov.vn/ hoặc http://qppl.vinhlong.gov.vn/ để tìm kiếm văn bản. Thân ái chào bạn!