Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi đã có giá đất quy hoạch của địa bàn Phường 9 hay chưa và nếu chưa có thì chừng nào sẽ có cho từng loai đất, từng loại cây trồng. 13/06/2014
Trả lời:
Bạn có thể xem các Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại đây: http://vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=371 Thân ái chào bạn!