Thứ Bảy, 27/11/2021 9:51:12 CH
Tải ứng dụng
Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Nhờ Cổng thông tin chuyển cơ quan chuyên môn giải đáp cho tôi một số vấn đề sau: 1. Về việc mua hóa đơn tại cơ quan thuế. a. Xin cho tôi biết quy định hiện nay về việc mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế. b. Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho cá nhân khác thay mặt mình đến cơ quan thuế để thực việc mua hóa đơn bán hàng hay các giao dịch về thuế không? Nếu được thì cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì? 2. Về việc kí tên người bán hàng trên hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh và các giao dịch khác. Theo khoản 3 điều 81, Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/ 01/ 2021 thì Hộ kinh doanh được quyền thuê người quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh. Vậy người được thuê có quyền thay mặt chủ hộ kinh doanh thực hiện các giao dịch như kí kết hợp đồng, kí tên hóa đơn bán hàng và thực hiện các giao dịch khác thay cho chủ hộ kinh doanh hay không? Nếu được xin cho tôi biết cần có những thủ tục gì? Xin Cổng thông tin sớm có phản hồi để tôi được biết và thực hiện./. 25/08/2021
Trả lời:
Ban Biên tập chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi kiến nghị đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long. Ban Biên tập đã chuyển kiến nghị của bạn đến Cơ quan chuyên môn giải đáp và đã nhận được ý kiến trả lời, nội dung trả lời Ban Biên tập đã tổng hợp và đính kèm file dưới nội dung này. Ban Biên tập thông tin đến bạn. Trân trọng cảm ơn!
▸ Đính kèm