Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Tôi có nguyện vọng được tham gia Đề án Vĩnh Long 100. Nhưng hiiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh nên gặp khó khăn trong việc mua hồ sơ. Tôi kính mong Sở Giáo Dục - Đào Tạo Vĩnh Long có thể upload hồ sơ dự tuyển trên website đề tôi có thể hoàn tất hồ sơ tham gia Đề án Vĩnh Long 100. 13/06/2014
Trả lời:
Bạn có thể vào địa chỉ website sau đấy để download các biểu mẫu hồ sơ Đề án Vĩnh Long 100: http://vinhlong.edu.vn/Default.aspx?tabid=213 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG Địa chỉ: Số 24, Đường 3 tháng 2, Phường 1 - TPVL - Vĩnh Long Điện thoại: 0703.822341 Fax: (0703) - 823709 Website: http://vinhlong.edu.vn Email: sgddt@gmail.com Thân ái chào bạn!