Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Tại sao Ban quản lý chợ Cái Vồn , Bình Minh ., Vĩnh Long , Lại cho một cơ sở sản xuất tàu hũ vào sản suất ngay kiốt trong chợ , các vị có biết làm như vậy gây ảnh hưởng đến bà con khác trong chợ không , gây ra ảnh hưởng đến cháy nổ nghiêm trọng , mất an toàn đến chợ , đề nghị sở công thương vào cuộc , để lấy lại sự yên tâm buôn bán cho các tiểu thương khác 08/07/2018
Trả lời:
trả lời