Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Kính gởi quý Lãnh đạo! Tôi tên Lê Hữu Trí, CMND số 331223499, cấp ngày 16/8/2012 tại CA Vĩnh Long. Tôi đang thực hiện Luận văn thạc sỹ: Đánh giá minh bạch ngân sách cấp huyện: Trường hợp tỉnh Vĩnh Long. Nhằm hoàn thành các câu hỏi của Bảng khảo sát, kính mong quý Lãnh đạo giúp đỡ chia sẻ thông tin như sau: Thuyết minh Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách cấp huyện năm 2021 trình HĐND có giải thích gì về ưu tiên cho ÍT NHẤT một chính sách cụ thể của huyện/thị xã/thành phố hay không? Nếu có, xin cho biết chính sách cụ thể. Trân trọng cảm ơn! 01/03/2021
Trả lời:
trả lời