Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
quy hoạch khu công nghiệp mở rộng hiện là không phù với đời sống bà con nhân dân xã Mỹ Hòa 03/12/2021
Trả lời:
trả lời