Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Đề nghị xem lại việc quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp phức hợp cảng Logistics Mỹ Hòa. Lý do khu vực này có vị trí cặp sông Hậu quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái thì sẽ phù hợp hơn vì đây cũng là vùng bưởi 5 roi chuyên canh của thị xã Bình Minh. Rất mong quý lãnh đạo xem xét ! 03/12/2021
Trả lời:
trả lời