Chủ Nhật, 26/09/2021 7:41:29 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2021 - 2022”.24/09/202123/10/2021FileID=127481Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 23/09/202122/10/2021FileID=127431Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long”.21/09/202120/10/2021FileID=127331Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long”.20/09/202119/10/2021FileID=127313Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.15/09/202115/10/2021FileID=127220Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021”.10/09/202109/10/2021FileID=127101Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022, ổn định ngân sách 2022-2025”.07/09/202107/10/2021FileID=127003Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long”.06/09/202105/10/2021FileID=126992Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long”.06/09/202105/10/2021FileID=126991Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 404 items in 21 pages
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long”.26/08/202124/09/2021FileID=126768Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/08/202123/09/2021FileID=126723Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.23/08/202121/09/2021FileID=126663Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.27/07/202125/08/2021FileID=126468Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh”.03/08/202101/09/2021FileID=126312Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo đề cương “Nghị quyết quy định mức quà tặng người có công; thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm”.29/07/202127/08/2021FileID=126173Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm Đo đạc bản đồ và Quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.17/07/202115/08/2021FileID=125801Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.14/07/202112/08/2021FileID=125782Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long”.02/07/202131/07/2021FileID=125781Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.09/07/202107/08/2021FileID=125582Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
11 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/07/202131/07/2021FileID=125297Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
12 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/07/202130/07/2021FileID=125187Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
13 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/07/202130/07/2021FileID=125177Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
14 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo đề cương “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu đặt hàng đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho lao động của tỉnh Vĩnh Long từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2026”.01/07/202130/07/2021FileID=125150Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
15 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/06/202127/07/2021FileID=125083Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
16 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Đề cương Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.29/06/202130/07/2021FileID=124920Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
17 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/06/202125/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
18 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/06/202126/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
19 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.10/06/202110/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
20 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.03/06/202102/07/2021FileID=121788Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)