Thứ Sáu, 03/02/2023 4:30:47 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo và giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."05/01/202303/02/2023FileID=162658Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 546 items in 28 pages
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long." 03/01/202301/02/2023FileID=162655Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch và các hoạt động quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 19/12/202217/01/2023FileID=161844Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng."16/12/202214/01/2023FileID=161643Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."15/12/202213/01/2023FileID=161592Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long."15/11/202214/12/2022FileID=159819Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."11/11/202210/12/2022FileID=159814Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."09/11/202208/12/2022FileID=159438Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."02/11/202202/12/2022FileID=159037Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Sửa đổi Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long,"27/10/202227/11/2022FileID=158774Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022."27/10/202225/11/2022FileID=158775Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
11 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"26/10/202226/11/2022FileID=158434Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
12 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."26/10/202224/11/2022FileID=158486Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
13 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."26/10/202224/11/2022FileID=158523Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
14 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."24/10/202224/11/2022FileID=158295Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
15 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh."24/10/202224/11/2022FileID=158398Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
16 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."20/10/202220/11/2022FileID=158550Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
17 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác thôi việc do thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh."20/10/202220/11/2022FileID=158551Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
18 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."20/10/202218/11/2022FileID=158591Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
19 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2022-2030,"20/10/202218/11/2022FileID=158788Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
20 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."19/10/202217/11/2022FileID=157074Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15854984