Thứ Tư, 19/01/2022 11:51:51 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long”.15/01/202215/02/2022FileID=136329Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.14/01/202214/02/2022FileID=136077Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc ban hành mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” (theo trình tự, thủ tục rút gọn).09/01/202225/01/2022FileID=135960Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước trong hoạt động khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.07/01/202207/02/2022FileID=135583Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 440 items in 22 pages
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022 đến năm học 2026 - 2027”.14/12/202114/01/2022FileID=132206Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/12/202131/12/2021FileID=131906Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành”.02/12/202102/01/2022FileID=131872Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.26/11/202126/12/2021FileID=131785Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.24/11/202124/12/2021FileID=131742Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh”.19/11/202119/12/2021FileID=131649Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long”.19/11/202119/12/2021FileID=131480Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi và phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long”.10/11/202110/12/2021FileID=131123Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.03/11/202102/12/2021FileID=131099Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/11/202102/12/2021FileID=130867Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
11 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/11/202101/12/2021FileID=130803Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
12 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/11/202101/12/2021FileID=130795Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
13 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định việc lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/10/202128/11/2021FileID=130583Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
14 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định về yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải có thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/10/202128/11/2021FileID=130582Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
15 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.27/10/202127/11/2021FileID=130505Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
16 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.15/09/202115/10/2021FileID=130288Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
17 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2026”.15/10/202115/11/2021FileID=129629Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
18 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.11/10/202111/11/2021FileID=128901Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
19 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực”.20/09/202120/10/2021FileID=128245Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
20 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long”.05/10/202103/11/2021FileID=128048Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)