Thứ Năm, 07/07/2022 2:50:38 CH
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành khung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa tỉnh Vĩnh Long."04/07/202204/08/2022FileID=146142Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long."21/06/202221/07/2022FileID=145782Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp."16/06/202216/07/2022FileID=145668Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."15/06/202215/07/2022FileID=141423Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 490 items in 25 pages
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về quy định mức chế độ thôi việc đối với Công an viên chưa đủ 15 năm công tác."06/06/202205/07/2022FileID=141178Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh."06/06/202205/07/2022FileID=141307Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ."01/06/202230/06/2022FileID=141003Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bãi bỏ và công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ."25/05/202223/06/2022FileID=140893Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."19/05/202219/06/2022FileID=140672Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."13/05/202213/06/2022FileID=140583Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."12/05/202212/06/2022FileID=140445Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long."11/05/202211/06/2022FileID=140419Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."10/05/202210/06/2022FileID=140382Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".04/05/202204/06/2022FileID=140253Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
11 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các công trình và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".29/04/202229/05/2022FileID=140148Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
12 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".29/04/202229/05/2022FileID=140149Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
13 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long".29/04/202229/05/2022FileID=140150Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
14 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."29/04/202229/05/2022FileID=140689Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
15 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."29/04/202229/05/2022FileID=140690Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
16 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết quy định chế độ thôi việc đối với Công an viên cấp xã bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác."29/04/202229/05/2022FileID=140691Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
17 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công”.28/04/202228/05/2022FileID=140035Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
18 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành". 26/04/202226/05/2022FileID=139986Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
19 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo " Nghị Quyết quy định nội dung và mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".25/04/202225/05/2022FileID=139954Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
20 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".21/04/202221/05/2022FileID=139859Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)