Thứ Bảy, 20/08/2022 9:26:25 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
181 Dự thảo "Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". 23/06/202023/07/2020FileID=65347Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
182 Dự thảo "Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".18/06/202018/07/2020FileID=41512Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
183 Dự thảo "Quyết định về việc mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long".03/06/202003/07/2020FileID=64253Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
184 Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh".02/06/202002/07/2020FileID=64233Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
185 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".18/05/202015/06/2020FileID=54537Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
186 Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".08/05/202008/06/2020FileID=54503Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
187 Dự thảo hồ sơ đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành "Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2026".07/05/202007/06/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
188 Dự thảo "Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020".05/05/202005/06/2020FileID=54494Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
189 Dự thảo "Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo phương thức giao nhiệm vụ".05/05/202005/06/2020FileID=54493Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
190 Dự thảo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 29/04/202029/05/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
191 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định “về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.22/04/202022/05/2020FileID=54437Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
192 Dự thảo "Quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông".22/04/202022/05/2020FileID=54432Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
193 Dự thảo "Quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông".22/04/202022/05/2020FileID=54432Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
194 Dự thảo "Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".20/04/202020/05/2020FileID=54394Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
195 Dự thảo "Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý, thanh quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long".16/04/202016/05/2020FileID=54382Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
196 Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".16/04/202010/05/2020FileID=54381Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
197 Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".15/04/202015/05/2020FileID=54372Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
198 Dự thảo "Nghị quyết ban hành Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 – 2021".10/04/202010/05/2020FileID=54299Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
199 Dự thảo "Nghị quyết Quy định khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".03/04/202003/05/2020FileID=54290Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
200 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ một phần nội dung Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long “Quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”".27/03/202027/04/2020FileID=54281Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15065985