Thứ Bảy, 20/08/2022 9:03:30 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
21 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết quy định chế độ thôi việc đối với Công an viên cấp xã bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác."29/04/202229/05/2022FileID=140691Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
22 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công”.28/04/202228/05/2022FileID=140035Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
23 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành". 26/04/202226/05/2022FileID=139986Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
24 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo " Nghị Quyết quy định nội dung và mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".25/04/202225/05/2022FileID=139954Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
25 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".21/04/202221/05/2022FileID=139859Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
26 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương Đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long".21/04/202221/05/2022FileID=139872Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
27 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023".15/04/202215/05/2022FileID=139707Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
28 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/04/202207/05/2022FileID=141185Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
29 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” 07/04/202207/05/2022FileID=139542Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
30 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước”.06/04/202206/05/2022FileID=139500Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
31 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".06/04/202206/05/2022FileID=139565Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
32 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điều 4, điều 5, điều 10, điều 11 và bổ sung điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long”.01/04/202201/05/2022FileID=139449Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
33 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ 1 phần kinh phí và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.29/03/202229/04/2022FileID=139311Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
34 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông”.29/03/202229/04/2022FileID=139340Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
35 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” (theo trình tự, thủ tục rút gọn).21/03/202211/04/2022FileID=138034Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
36 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long”.18/03/202218/04/2022FileID=137874Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
37 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long”.15/03/202215/04/2022FileID=137736Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
38 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long”.10/03/202210/04/2022FileID=137586Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
39 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.09/03/202209/04/2022FileID=137566Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
40 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định về trình tự, thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.07/03/202206/04/2022FileID=137473Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15065894