Thứ Bảy, 20/08/2022 9:40:58 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
41 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.07/03/202207/04/2022FileID=137504Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
42 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.04/03/202204/04/2022FileID=137442Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
43 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long”.01/03/202201/04/2022FileID=137373Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
44 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.24/02/202224/03/2022FileID=137250Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
45 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.22/02/202222/03/2022FileID=137220Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
46 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long”.15/02/202215/03/2022FileID=137050Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
47 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2022-2030”.14/02/202214/03/2022FileID=137004Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
48 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo đề cương “Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.14/02/202214/03/2022FileID=137043Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
49 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long”.15/01/202215/02/2022FileID=136329Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
50 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.14/01/202214/02/2022FileID=136077Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
51 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh”.13/01/202213/02/2022FileID=139496Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
52 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc ban hành mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” (theo trình tự, thủ tục rút gọn).09/01/202225/01/2022FileID=135960Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
53 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước trong hoạt động khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.07/01/202207/02/2022FileID=135583Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
54 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022 đến năm học 2026 - 2027”.14/12/202114/01/2022FileID=132206Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
55 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành”.02/12/202102/01/2022FileID=131872Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
56 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/12/202131/12/2021FileID=131906Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
57 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.26/11/202126/12/2021FileID=131785Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
58 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu và Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã”.26/11/202127/12/2021FileID=137607Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
59 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã26/11/202127/12/2021FileID=137610Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
60 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.24/11/202124/12/2021FileID=131742Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066047