Thứ Bảy, 20/08/2022 10:14:37 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
61 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long”.19/11/202119/12/2021FileID=131480Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
62 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh”.19/11/202119/12/2021FileID=131649Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
63 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi và phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long”.10/11/202110/12/2021FileID=131123Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
64 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.03/11/202102/12/2021FileID=131099Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
65 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/11/202102/12/2021FileID=130867Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
66 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/11/202101/12/2021FileID=130795Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
67 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/11/202101/12/2021FileID=130803Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
68 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định về yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải có thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/10/202128/11/2021FileID=130582Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
69 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định việc lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/10/202128/11/2021FileID=130583Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
70 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.27/10/202127/11/2021FileID=130505Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
71 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2026”.15/10/202115/11/2021FileID=129629Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
72 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.11/10/202111/11/2021FileID=128901Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
73 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long”.05/10/202103/11/2021FileID=128048Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
74 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025”.04/10/202102/11/2021FileID=127770Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
75 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông; nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/10/202131/10/2021FileID=127663Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
76 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/10/202131/10/2021FileID=127686Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
77 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.30/09/202130/10/2021FileID=127613Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
78 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.29/09/202128/10/2021FileID=127586Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
79 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.29/09/202128/10/2021FileID=127692Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
80 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2021 - 2022”.24/09/202123/10/2021FileID=127481Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066201