Thứ Bảy, 20/08/2022 8:37:38 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
81 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.24/09/202124/10/2021FileID=127542Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
82 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 23/09/202122/10/2021FileID=127431Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
83 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long”.21/09/202120/10/2021FileID=127331Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
84 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long”.20/09/202119/10/2021FileID=127313Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
85 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực”.20/09/202120/10/2021FileID=128245Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
86 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.15/09/202115/10/2021FileID=127220Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
87 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.15/09/202115/10/2021FileID=130288Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
88 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021”.10/09/202109/10/2021FileID=127101Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
89 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022, ổn định ngân sách 2022-2025”.07/09/202107/10/2021FileID=127003Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
90 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long”.06/09/202105/10/2021FileID=126991Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
91 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long”.06/09/202105/10/2021FileID=126992Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
92 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long”.26/08/202124/09/2021FileID=126768Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
93 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/08/202123/09/2021FileID=126723Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
94 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.23/08/202121/09/2021FileID=126663Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
95 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh”.03/08/202101/09/2021FileID=126312Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
96 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo đề cương “Nghị quyết quy định mức quà tặng người có công; thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm”.29/07/202127/08/2021FileID=126173Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
97 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.27/07/202125/08/2021FileID=126468Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
98 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm Đo đạc bản đồ và Quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.17/07/202115/08/2021FileID=125801Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
99 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.14/07/202112/08/2021FileID=125782Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
100 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.09/07/202107/08/2021FileID=125582Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15065800