Thứ Bảy, 20/08/2022 9:47:15 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
121 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng “Dự thảo đề cương Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long”.23/04/202122/05/2021FileID=120301Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
122 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định về việc ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ".19/04/202118/05/2021FileID=120301Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
123 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".13/04/202112/05/2021FileID=119793Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
124 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.30/03/202129/04/2021FileID=115646Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
125 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Vĩnh Long”.22/03/202120/04/2021FileID=93413Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
126 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định Quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.17/03/202115/04/2021FileID=92966Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
127 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.17/03/202115/04/2021FileID=93054Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
128 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, thiết bị văn phòng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.17/03/202115/04/2021FileID=93054Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
129 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định và Quy định cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025”.11/03/202109/04/2021FileID=92568Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
130 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh”.11/03/202109/04/2021FileID=92589Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
131 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long”.09/03/202109/04/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
132 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".04/03/202102/04/2021FileID=92335Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
133 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.16/02/202117/03/2021FileID=91947Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
134 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".04/02/202105/03/2021FileID=91843Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
135 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định và nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".29/01/202101/03/2021FileID=91746Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
136 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long".29/01/202103/02/2021FileID=91747Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
137 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định thẩm quyền, cách thức xác định nội dung phức tạp trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".27/01/202110/03/2021FileID=91666Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
138 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định mức chi kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".26/01/202126/02/2021FileID=91653Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
139 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".25/01/202125/02/2021FileID=91652Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
140 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Nghị quyết quy định định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". 18/01/202118/02/2021FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066073