Thứ Bảy, 20/08/2022 10:21:23 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
141 Dự thảo "Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".15/01/202115/02/2021FileID=91187Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
142 Dự thảo "Quyết định về việc ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".08/01/202108/02/2021FileID=91067Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
143 Dự thảo "Quyết định ban hành kèm Qui định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Huyện, Thị xã và Thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long".05/01/202105/02/2021FileID=91061Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
144 Dự thảo "Quyết định ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".31/12/202031/01/2021FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
145 Dự thảo “Quyết định ban hành Đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.31/12/202031/01/2021FileID=90770Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
146 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".22/12/202022/01/2021FileID=90404Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
147 Dự thảo "Quyết định ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".09/12/202009/01/2021FileID=90095Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
148 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Quyết định ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".04/12/202004/01/2021FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
149 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".01/12/202001/01/2021FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
150 Dự thảo "Quyết định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021".25/11/202025/12/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
151 Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá Đo đạc bản đồ và Quản lý đất đai sử dụng ngân sách nhà nước và đơn giá Đo đạc bản đồ và Quản lý đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đính kèm 04 Phụ lục).24/11/202024/12/2020 Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
152 Dự thảo "Quyết định ban hành quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".20/11/202020/12/2020FileID=84843Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
153 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".17/11/202017/12/2020FileID=84604Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
154 Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long".02/11/202002/12/2020FileID=84372Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
155 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long".15/10/202015/11/2020FileID=84114Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
156 Dự thảo "Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".09/10/202009/11/2020FileID=84522Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
157 Dự thảo "Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".30/09/202030/10/2020FileID=82543Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
158 Dự thảo "Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức”.30/09/202030/10/2020FileID=84099Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
159 Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh"29/09/202029/10/2020FileID=82542Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
160 Dự thảo "Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". 25/09/202025/10/2020FileID=82483Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066234