Thứ Bảy, 20/08/2022 8:42:37 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
161 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Nghị quyết ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025".18/09/202018/10/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
162 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".10/09/202010/10/2020 Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
163 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Quyết định ban hành Đơn giá nhân công xây dựng Quý I và Quý II năm 2020; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I và Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Long".10/09/202010/10/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
164 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025".09/09/202009/10/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
165 Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".03/09/202003/10/2020FileID=37193Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
166 Dự thảo "Quyết định ban hành quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".01/09/202001/10/2020FileID=67961Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
167 Dự thảo "Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".01/09/202001/10/2020FileID=67964Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
168 Dự thảo "Quyết định cho phép thực hiện công tác trung chuyển hành khách trong phạm vi thành phố, thị xã, thị trấn về điểm tập kết tại bến xe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".28/08/202028/09/2020FileID=67944Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
169 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến và hồ sơ đề nghị xây dựng "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025".24/08/202024/09/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
170 Dự thảo "Quyết định ban hành quy định về mức khoán và giá thuê dịch vụ xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long".24/08/202024/09/2020FileID=67908Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
171 Dự thảo "Quyết định quy định về công tác thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long" - (dự thảo lần 3).19/08/202021/09/2020FileID=67874Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
172 Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".19/08/202019/09/2020FileID=54381Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
173 Dự thảo "Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Long lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao".14/08/202012/09/2020FileID=67932Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
174 Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng "Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực quốc gia và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức".07/08/202007/09/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
175 Dự thảo "Quyết định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".30/07/202030/08/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
176 Dự thảo "Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".15/07/202015/08/2020FileID=66553Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
177 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ một phần trong Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh".14/07/202014/08/2020FileID=66505Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
178 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long".14/07/202014/08/2020FileID=67638Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
179 Dự thảo "Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".08/07/202008/08/2020FileID=65464Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
180 Dự thảo "Quyết định Quy định quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".26/06/202026/07/2020FileID=65355Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15065814